Κυλιόμενες σκάλες

zigras on 22 Οκτωβρίου 2018

Η χρήση τους γίνεται για τη διευκόλυνση ροής και εξυπηρέτησης των ατόμων μεταξύ διαφορετικών ορόφων, όπως σε αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, πλοία και γενικότερα χώρους δημόσιας χρήσης.

 

 

 

Created by Forthright